EN

Education support

JNázev projektu: Podnikové vzdělávání ve společnosti JIRI MODELS - OPZ 97

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013369

Projekt řeší zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

Název projektu: Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti JIRI MODELS a.s.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004229

Projekt řeší nedostačující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti JIRI MODELS a.s. a nesoulad mezi jejich kvalifikační úrovní a potřebami společnosti jako zaměstnavatele. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti JIRI MODELS a.s. a tím i zvýšení připravenosti zaměstnavatele v souvislosti se změnami ekonomických a technologických podmínek a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti jako celku jak na domácích, tak zahraničních trzích.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.