Poslání a hodnoty společnosti

 • 1. Spokojený zákazník

  Dbáme na to, aby naše produkty byly kvalitní, originální, splňovaly poslání společnosti a aby s nimi byli všichni naši zákazníci i spotřebitelé spokojeni a rádi se k nim vraceli.

 • 2. Dobré jméno společnosti

  Budujeme dobré jméno naší společnosti a uchováváme si jej jako významnou hodnotu. Naším cílem je, aby zaměstnanci byli hrdí na společnost a chovali se k ní, jako by byla jejich vlastní. Chceme být atraktivním zaměstnavatelem v regionu.

 • 3. Podpora nových nápadů

  Hledáme nová zajímavá řešení a udáváme trendy v našem oboru. Podporujeme tvůrčí pracovní prostředí otevřené všem novým nápadům.

 • 4. Kvalitní a bezpečné výrobky

  Přinášíme na trh kvalitní a zdravotně nezávadné výrobky pro děti. Kvalita výrobku je schopnost plnit účel, pro který byl vyroben. Kritériem není nejnižší cena, ale vysoká přidaná hodnota za odpovídající cenu.

 • 5. Čestné jednání

  Dodržujeme závazky a plníme sliby vůči partnerům a zaměstnancům. Jednáme otevřeně, dbáme na čestnost, slušnost a etiku.

 • 6. Motivovaní zaměstnanci

  Vybíráme si pečlivě takové zaměstnance, kteří budou schopni uskutečňovat naše nápady a vize a investujeme do jejich neustálého rozvoje a vzdělávání. Podporujeme týmovou práci a dáváme prostor každému zaměstnanci, aby se mohl podílet na dosažení firemních cílů. Zaměstnance nepovažujeme za výrobní prostředky, ale za partnery pro spolupráci k uskutečňování naší společné vize.

 • 7. Znalosti

  Znalosti a informace považujeme za cenný kapitál, a tak efektivně využíváme nástroje a způsoby pro jejich uchování a vnitrofiremní sdílení. Podporujeme další profesní vzdělávání zaměstnanců.

 • 8. Společenská odpovědnost

  Při naší činnosti usilujeme o ochranu a trvalou udržitelnost životního prostředí. Přijetím FSC standardů přispíváme k ochraně mizejících, ohrožených a devastovaných světových lesů. Našimi produkty podporujeme vybrané sportovní, společenské a charitativní akce pro děti v našem regionu. Chováme se zodpovědně v rámci etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání.