Vize společnosti - 2025

Vyrábět papírenské zboží, knihy a hračky s úspěšnými licencovanými motivy, ale i těmi bez licence.

Udávat trendy.

Budovat image společnosti.

Být leaderem na českém a slovenském trhu a dále patřit mezi nejvýznamnější dodavatele na evropském trhu.

 
Vytvoření internetové stránky bylo spolufinancováno Evropskou unií v rámci projektu OPPI Vývoj a implementace nových modulů a zefektivnění stávajících procesů ve společnosti JIRI MODELS, reg. č. 2.2 ITP03/970