Hodnoty společnosti

1. Spokojený zákazník

Nasloucháme zákazníkům a nabízíme produkty dle jejich potřeb. Budujeme pevné a dlouhodobé vztahy se zákazníky, problémy řešíme rychle a flexibilně, chceme, aby pro zákazníky spolupráce s námi byla bezstarostná a příjemná. Se zákazníky spolupracujeme na základě jasně definovaných obchodních podmínek. Ztrátu důvěry považujeme za větší než ztrátu zisku.

 

2. Dobré jméno společnosti

Rozvíjíme dobré jméno naší společnosti a uchováváme si jej jako významnou hodnotu. Naším cílem je, aby zaměstnanci byli hrdí na naší společnost. Chováme se k firmě, jako by byla naše vlastní. Chceme být atraktivním zaměstnavatelem v regionu.

 

3. Podpora nových nápadů

Hledáme nová zajímavá řešení a udáváme trendy v našem oboru. Podporujeme tvůrčí pracovní prostředí otevřené všem novým nápadům.

 

4. Kvalitní a bezpečné výrobky

Přinášíme na trh kvalitní a zdravotně nezávadné výrobky pro děti. Kvalita výrobku je schopnost plnit účel, pro který byl vyroben. Kritériem není nejnižší cena, ale vysoká přidaná hodnota za odpovídající cenu.

 

5. Čestné jednání

Dodržujeme závazky a plníme sliby vůči partnerům a zaměstnancům. Jednáme otevřeně, dbáme na čestnost, slušnost a etiku.

 

6. Motivovaní zaměstnanci

Vybíráme si pečlivě takové zaměstnance, kteří budou schopni uskutečňovat naší misi a vize a investujeme do jejich neustálého rozvoje a vzdělávání. Podporujeme týmovou práci a dáváme prostor každému zaměstnanci, aby se mohl podílet na dosažení firemních cílů. Zaměstnance nepovažujeme za výrobní prostředky, ale za partnery pro spolupráci k uskutečňování naší společné vize.

 

7. Znalosti

Znalosti a informace považujeme za cenný kapitál a efektivně využíváme nástroje a způsoby pro jejich uchování a vnitrofiremní sdílení. Podporujeme další profesní vzdělávání zaměstnanců.

 

8. Společenská odpovědnost

V naší činnosti usilujeme o ochranu a trvalou udržitelnost životního prostředí. Přijetím FSC standardů přispíváme k ochraně mizejících, ohrožených a devastovaných světových lesů. Podporujeme našimi produkty vybrané sportovní, společenské a charitativní akce pro děti v našem regionu. Chováme se zodpovědně v rámci etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání.

 

9. Dělání věcí jednoduše a s radostí

Hledáme řešení, které jsou přímočará a jednoduchá. Nastavujeme procesy srozumitelně a efektivně.

Vytvoření internetové stránky bylo spolufinancováno Evropskou unií v rámci projektu OPPI Vývoj a implementace nových modulů a zefektivnění stávajících procesů ve společnosti JIRI MODELS, reg. č. 2.2 ITP03/970