Úhrada objednávky

Uhraďte prosím Vaši objednávku
- v případě platby převodem na účet: XXXXXXXXX/YYYY
- v případě platby v hotovosti na pobočce si prosíme nachystejte přesný obnos dopředu

Vytvoření internetové stránky bylo spolufinancováno Evropskou unií v rámci projektu OPPI Vývoj a implementace nových modulů a zefektivnění stávajících procesů ve společnosti JIRI MODELS, reg. č. 2.2 ITP03/970